סרב וואב

להזמנות חייגו : 050-7175154

לוגו סרב וואב

הסכם שימוש

חברת סרב וואב אינה אחראית על הנזקים אשר יגרמו ללקוח מאי זמינות שרותי החברה או מקבצים שפוגעים אשר נמצאים על חשבון הלקוח. חברתנו אוסרת על הלקוח לעלות על השרת קבצי ווארז,וירוס וכו'.
חברתינו מחייבת את הלקוח לקרוא את הסכם השימוש לפני קניית המוצר

1. חברת סרב וואב אינה נושאת באחריות לנזקים וחובות כספיות שיגרמו הן ללקוח והן לצד השלישי כתוצאה מאי-זמינות של השירות או כתוצאה מאופי התכנים של הלקוח.

2. חברת סרב וואב אינה נושאת באחריות לאובדן נתונים של לקוחות החברה.

3. חברת סרב וואב תחדש באופן אוטומטי את חשבון הלקוח אלא אם כן תינתן הוראה כתובה על-ידיו או ע"י איש הקשר, כאשר ההוראה תישלח 20 יום לפני תום החוזה. הדבר הנ"ל מתייחס הן לשירותים המסופקים ע"י סרב וואב והן לשירותים הניתנים ע"י החברות השותפות עם סרב וואב, כגון חידוש של חוזה אחסון ושם דומיין.

4. כיוון שחלק מהשירותים שסרב וואב מספקת הנם שיתופיים, חלוקת המשאבים מתבצעת באופן שווה בין הלקוחות. חברת סרב וואב שומרת לעצמה זכות להגביל את השימוש בשירות הנ"ל,

5. חברת סרב וואב שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים במחירי חבילות השירות, כאשר יימצא כי הלקוח עובר את מכסה המשאבים שהוקצו לו.

6. חברת סרב וואב שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים בשרתים אשר עלולים לגרום לאי-זמינות השירות ללקוח כל שנדרש, תוך כדי הבנה מלאה של חשיבות זמינות השירות ללקוח סביב השעון.

7. כל המבצעים, מסעות פרסום וכד' תקפים אך ורק לתקופת הזמן הנקובה. לחברת סרב וואב שמורה הזכות לבטל בכל עת כל חלק של מבצע או פרסום או לבטלם במלואם.

8. לחברת סרב וואב שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הלקוח בהתראה של 30 יום ולתבוע את פירעון כל הסכומים אשר הלקוח חייב לה באותה עת, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד משפטי אחר אשר יעמוד לרשותה על פי ההסכם ו\או על פי כל דין.

9. הלקוח מחויב לעדכן את פרטיו האישיים. סרב וואב אינה אחראית על אובדן תקשורת עם הלקוח כאשר הדבר עלול להביא להפסקה חלקית או מלאה של השירות.

10. לחברת סרב וואב הזכות לדרוש מהלקוח אישור בכתב באם הוא מבקש לבצע שינוי כלשהו.

11. חברת סרב וואב אינה מאפשרת שימוש בשירותיה למטרות כגון:
• שימוש והחזקת תוכנות המשמשות לפריצת אתרים וחומר אחר, העלול לגרום נזק ללקוחות אחרים
• הפצת דואר זבל SPAM, או וירוסים
• שימוש והצגת תכנים שזכויות היוצרים עליהם הנן בבעלות גוף אחר
• שימוש, החזקה והפצה של תוכנות WAREZ המשמשות לפריצה

דילוג לתוכן